Dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo

Pradinių klasių mokinių tėveliai, ketinantys savo vaikus leisti į visos dienos mokyklos grupę, prašymus gimnazijos direktorės vardu pateikia iki rugsėjo 4 dienos  klasių mokytojoms.

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo:

Prašymo į visos dienos mokyklos grupę priėmimo forma: