Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) pedagogai

Mokytojų sąrašas

2019-2020 m.m.

 

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Dalykas

Vadovavimas klasei

Kabinetas

PAGRINDINIS UGDYMAS (5-8 KLASĖS)

Dalia Gedvidzienė

Mokytoja

Tikyba

-

213

Rimanta Kairaitytė

Metodininkė

Tikyba

-

301

Janė Radziulienė

Vyr. mokytoja

Etika

5B

214

Daiva Briedienė

Ekspertė

Lietuvių kalba

-

301

Danguolė Kapočienė

Metodininkė

Lietuvių kalba

8C

309

 Justina Naujalytė – Žiauberienė

Metodininkė

Lietuvių kalba

-

301

Birutė Vaiciukevičienė

Metodininkė

Lietuvių kalba

6a

203

Danguolė Stašienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

-

318

Kristina Tokarienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

7A

319

Ieva Vyčienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

5C

216

Auksuolė Šetkuvienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

7C

303

Vaida Bivainytė

Vyr. mokytoja

Prancūzų kalba

-

301

Zita Kiaušienė

Vyr. mokytoja

Rusų kalba

-

306

Polina Žvirblienė

Vyr. mokytoja

Rusų kalba

-

306

Dalia Simanavičienė

Ekspertė

Vokiečių kalba

7B

320

Rita Klasauskienė

Ekspertė

Matematika

 

218

Irena Laurinė

Metodininkė

Matematika

8a

308

Ilona Šumskienė

Metodininkė

Matematika

6C

314

Alma Dvareckienė

Vyr. mokytoja

Inf. technologijos

5A

219

Janina Grigonienė

Vyr. mokytoja

Istorija

6b

215

Gabrielė Ramanauskienė

Vyr. mokytoja

Istorija

-

215

Armonaitė Vida

Ekspertė

Gamta, chemija

-

313

Marytė Papinigienė

Metodininkė

Gamta, biologija

-

310

Rita Grybaitė

Metodininkė

Fizika

-

313

Šarūnė Straigė

Vyr. mokytoja

Geografija

-

204

Marius Baliulevičius

Vyr. mokytojas

Dailė, keramika

-

134

Jurga Sidabrienė

Ekspertė

Dailė

-

135

Aušra Banikonienė

Metodininkė

Muzika

8B

315

Roma Drakšienė

Metodininkė

Technologijos

-

128

Asta Stakauskaitė

Vyr. mokytoja

Technologijos

-

128

Svetlana Stundienė

Vyr. mokytoja

Fizinis ugdymas

-

121

Saulius Šlekys

Metodininkas

Fizinis ugdymas

-

121

Vytautas Sipavičius

Vyr. mokytojas

Žmogaus sauga

-

-

Atnaujinta: 2021-02-19