Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Apie progimnaziją

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija


Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius LT-07133.
Juridinio asmens kodas: 290008970.
El. paštas: rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt
Tel. 85-2702062, faksas 85-2702062.


Mokyklos tipas – progimnazija, vykdanti bendrojo ugdymo programas: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies.
Mokomoji kalba - lietuvių.
Užsienio kalbos - rusų, vokiečių, anglų, prancūzų.


Laikinai einanti direktoriaus pareigas – Daiva Briedienė.


 

Skaičiai ir faktai:

 • 2019-2020 m. m. yra 28 klasių komplektai ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, mokosi 679 mokiniai ir 42 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai.
 • 2018-2019 m. m. dirba 54 mokytojai (4 ekspertai, 13 metodininkų, 34 vyresnieji mokytojai ir 3 mokytojai), logopedė-specialioji pedagogė, socialinė pedagogė,  2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
 • Veikia 8 visos dienos grupės. 
 • Mokykloje yra kompiuterizuota biblioteka ir skaitykla.
 • Įrengtos dvi kompiuterių klasės.
 • Mokykloje veikia savivaldos institucijos - Mokyklos taryba, Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba.
 • Mokykloje yra mokyklos istorijos ir etnografijos muziejus.

 

 

Atnaujinta: 2020-12-29
 • Moodle mokymosi svetainė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 09.00
 • 2. 09.00 - 10.00
 • 3. 10.00 - 11.00
 • 4. 11.00 - 12.00
 • 5. 12.00 - 13.00
 • 6. 13.00 - 14.00
 • 7. 14.00 - 15.00
Lions Quest