Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Skaitykla

Skaitytojai aptarnaujami 8.45 – 15.45.


Skaitykloje teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos, kaupiama įvairi informacinė medžiaga.

Pertraukų metu 5–8 klasių mokiniai gali ruoštis pamokoms, paskaityti periodinę spaudą, grožinę ir informacinę literatūrą, pasinaudoti kompiuteriais mokymosi tikslams. Taip pat po pamokų mokiniai gali ruoštis projektinei veiklai, rašyti referatus ar atlikti kitus su mokyklos veikla susijusius darbus.

Skaitykloje moksleiviams vyksta ugdymo karjerai, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, saugaus eismo ir kt. paskaitos. Jas veda dėstytojai, studentai, sveikatos specialistai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai.


Skaitykla Atnaujinta Dydis
Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės 2019-05-24 15:30:40 17.25 KB

Atnaujinta: 2021-10-17