Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Neformalus švietimas

Neformalusis švietimas – įdomiam ir prasmingam mokinių gyvenimui mūsų progimnazijoje!

Organizuodami neformalųjį švietimą progimnazijoje siekiame, kad mūsų mokiniai, neišėję už mokyklos ribų, galėtų gauti kokybišką neformalųjį ugdymą.

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo progimnazijoje tikslas yra per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

  • ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
  • lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
  • spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, socialinės adaptacijos problemų turinčių vaikų integravimas į visuomeninį gyvenimą.

Progimnazijoje skirstant neformaliojo švietimo valandas atsižvelgiama į šiuos kriterijus: mokinių poreikius ir polinkius, pedagogų sugebėjimą organizuoti tam tikrą popamokinę veiklą, bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus, skirtas lėšas.

Progimnazijoje 2020 metų rugsėjo mėn. veikia 23 valstybės finansuojamų ir 15 ne valstybės finansuojamų būrelių, iš kurių – 5 meno kolektyvai: 1-4 klasių mokinių etnografinis ansamblis, 1-4 klasių mokinių tautinio šokio būrelis, 5-8 klasių mokinių etnografinis ansamblis ,,Pova“, 5-8 klasių mokinių vokalinis ansamblis ,,Cantare“, 5-8 klasių mokinių afrikietiškų būgnų ansamblis.

Populiariausi yra menų, ypač dailės, keramikos, muzikos, etnografijos, afrikietiškų būgnų, šokio, sporto, tyrinėjimų ir kalbų būreliai. Būrelių vadovai pasiekimus parodo organizuodami parodas, dalyvaudami įvairiuose mokyklos ir bendruomenės renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose. Menų būrelių vadovai rugsėjo mėnesį pakviečia bendruomenę į būrelių veiklų pristatymą, o gegužės – birželio mėnesį organizuoja mokinių ataskaitinį  pasirodymą.

Kviečiame susipažinti su progimnazijos meno kolektyvais ir būreliais:

DAILĖS STUDIJA

Dailės  studija  Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje gyvuoja nuo mokyklos įkūrimo pradžios. Dailės studijos vadovė - dailės mokytoja ekspertė Jurga Sidabrienė. 

 Dailės  būrelio  mokiniai  yra  respublikinių  ir  tarptautinių  piešinių  konkursų dalyviai, laureatai, diplomantai. Mokinių  darbus galime rasti dailės vadovėlių (I. Staknienė, A. Narčiūtė, (2002), dailė 7 - 8 kl., dailė 9 - 10 kl., „Naujoji rosma",  J. Sidabrienė, R. Drakšienė (2010, 2011), Dailė ir technologijos 1 kl., Dailė ir technologijos 2 kl. Šviesa) puslapiuose; dailės studijos dalyvių  piešiniais iliustruotos A.Matučio premijos laureato poeto V. Baltrėno knygos vaikams („Kam-Dundulio baravykai", 2014 m., „Pasidūrė žvirblis koją", 2014 m., „Lėkė vilkas pirk ragų" 2016 m., „Voveryte, labas", 2016 m. ; Po šermukšnio stogeliu",2017;"Saulele ant purienų slenksčio", 2019 m. ). Dailės studijos mokinių piešiniai, tapybos darbai puikuojasi tradicinėse ir virtualiose Vilniaus miesto, respublikinėse parodose, konkursuose (Mačernio 100 metinėms, 2021m.; „Vilnius miniatiūrose" 2014-2020 m., ,,Velykinės dekoracijos" 2021 m., ,,Saugus margutis su kepure" 2020 m.

 

KULINARIJOS BŪRELIS

Siekiate naujų potyrių, mėgstate kurti, improvizuoti, bendrauti, bendradarbiauti, gaminti bei skanauti? Tuomet, neformalaus švietimo būrelis „Jaunasis kulinaras“ kaip tik Jums.

Būrelyje dalinsimės maisto ruošimo patirtimis, tobulinsime gebėjimus organizuoti skirtingas veiklas virtuvėje, serviruoti stalus skirtingoms progoms, gilinsimės į sveikatai palankios mitybos principus, smagiai leisime laiką.

Būrelio vadovė technologijų mokytoja metodininkė Roma Drakšienė kviečia 5-8 klasių mokinius, pageidaujančius būti kulinarijos būrelio komandos nariais. Vietų skaičius ribotas (12 narių). Veiklų būrelyje trukmė – 2 val. Numatoma darbo diena – antradienis.

 

Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Būrelių organizavimo atmintinė 2020-10-06 15:50:19 372.04 KB
1-4 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:10:31 574.56 KB
5-8 klasių būreliai_2020 2020-10-08 10:12:54 536.38 KB

Atnaujinta: 2021-04-30