Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Vokiečių kalbos pamokos su kiškiu Hansu“

Vilniaus Goethe’s instituto vokiečių kalbos projektas pradinėms klasėms „Vokiečių kalbos pamokos su kiškiu Hansu  I-ojoje klasėje“

Programa:

Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse ir pradinio ugdymo grupėse – motyvuojanti mokymo programa vaikams nuo 6 iki 8 metų

Programą sudaro 30 užsiėmimų:

20 teminių valandėlių

4 valandėlės kartojimui

6 valandėlės, skirtos įvairioms šventėms

Vienas užsiėmimas trunka apie 40 minučių. Užsiėmimą galima dalinti į dvi dalis po 20 minučių.

Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems ikimokyklinukams (6–8 metų) 2008-2009 metais parengė ir trijuose darželiuose sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas. Programos medžiaga remiasi ikimokyklinio auklėjimo pedagogams skirtame leidinyje Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten (Vokiečių kalba kaip užsienio kalba vaikų darželyje) išdėstytomis rekomendacijomis.

Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Vaikai žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja, daro darbelius ir dar daug kitų dalykų.

Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.

Ką geba vaikai po 30 pamokėlių su kiškiu Hansu?

  • žino žodžių, struktūrų ir paprastų sakinių jiems reikšmingomis temomis
  • žinoma tema gali neverbaliniu arba paprastomis priemonėmis paremtu verbaliniu būdu sureaguoti į kelis paprastus jiems užduodamus klausimus
  • moka keletą dainelių, rimuotų posakių ir eilėraštukų
  • su grupe gali suvaidinti kokią nors istoriją.

Dar svarbiau tai, kad vaikams smagu mokytis vokiečių kalbos, kad ugdomas teigiamas jų požiūris į vokiečių kalbą ir kultūrą bei skatinamas atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms.

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2021 metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai: 

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Ona Sabaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto partneris – Vilniaus Goethe’s institutas

Daugiau apie projektą: https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/dfk/han.html

Atnaujinta: 2024-04-29