Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

,,Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas“

Vilniaus miesto savivaldybės projektas ,,Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų stiprinimas“

Tikslas – Vilniaus mesto ugdymo įstaigų vadybinės grandies stiprinimas, užtikrinant kompetetingų ugdymo įstaigų vadovų Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms rezervą.

Uždaviniai:

– Stiprinti ir plėtoti esamų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas.

– Stiprinti galimų kandidatų vadovauti ikimokyklinio ir/ar bendrojo ugdymo įstaigai vadybos bei lyderystės kompetencijas.

–  Skatinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų aktyvų įsitraukimą sprendžiant aktualias Vilniaus miesto švietimo problemas.

Viena iš projekto veiklų – Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų vadybos ir lyderystės kompetencijų įgijimas ir stiprinimas studijuojant formaliųjų studijų programoje.

 

Vilniaus savivaldybė kartu su ISM universitetu ugdys ateities darželių ir mokyklų vadovus, skatindami jų lyderystę. 2020 m. kovo 5 d. Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ISM universitetu, o 2020 m. balandžio 20 d. Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė ir ISM fondo direktorė Aneta Šlekytė-Kaminienė pasirašė paramos sutartį. Šios sutartys leis esamiems ir būsimiems ugdymo įstaigų vadovams dalyvauti universiteto organizuojamoje „Švietimo lyderystės“ programoje: kelti savo kvalifikaciją švietimo vadybos srityje ir siekti magistro diplomo.

“Švietimo lyderystės” magistrantūros programos ištakos jau siekia dešimtmetį. Ši programa buvo inicijuota įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nacionalinį projektą “Lyderių laikas” . Programą jau baigė per 360 absolventų iš įvairių Lietuvos regionų.  Dalis absolventų ėmėsi vadovaujamų vaidmenų švietimo įstaigose ir toliau sėkmingai kuria savo karjeras, kiti taip pat padarė profesinės karjeros pokytį.

Projekto rezultatas – efektyvesnis vadovavimas ugdymo įstaigoms. 40 švietimo lyderystės studijas baigusių vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2022 metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai: Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skaitykite daugiau: https://www.svietimopazanga.lt/projektai/ugdymo-istaigu-vadovu-rezervo-rengimas/

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projektą įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras

Projekto partneris – ISM universitetas

Atnaujinta: 2024-04-04