Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“

Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, siekiant gerinti ugdymo kokybę, mokinių mokymosi pasiekimus, vadybą ir mokyklos mikroklimatą.

 

Projekto veiklos: atliekama įvairių duomenų ir rezultatų (NMPP, PUPP, VBE ir kt.) analizė, remiantis kuria su mokyklomis parengiami ir pradedami įgyvendinti ugdymo kokybės gerinimo planai. Skiriama tikslinga pagalba išskirtoms mokinių grupėms. Vykdomos konsultacijos ir mokymai pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių mokyklų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri kelių mokyklų komandų mokymai (po 4 mokytojus iš kiekvienos mokyklos). Organizuojami bendri mokymai (iki 60 asm.).

2018 m. mokyklų atranką atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracija, mokymuose ir konsultacijose sudalyvavo apie 580 mokytojų.

Projekto rezultatas: suteikta kompleksinė pagalba 17-ai mokyklų, dėka kurios mokyklose pagerėja vadyba ir komunikacija, mokytojų dalykinės kompetencijos, tikslingai praturtinta mokymosi aplinka.

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-2020 metai

Projekto organizatorius: Vilniaus švietimo pažangos centras

Projekto partneris: Mykolo Riomerio universitetas

Skaitykite daugiau: https://www.svietimopazanga.lt/projektai/tiksline-kompleksine-pagalba-vilniaus-mokykloms/

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2024-04-29