Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

,,Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Vilniaus miesto savivaldybės projektas ,,Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

Projektas susideda iš:

  • mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
  • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten Playground naudojimu;
  • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten Playground platformoje;
  • mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
  • aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten Plauground platformos naudojimo vadovu;
  • projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Siekiami rezultatai: projekte dalyvaujantys mokiniai dirbdami bent kartą per savaitę virtualioje mokymo(si) Eduten Playground platformoje pagerins matematikos mokymo(si) rezultatus.

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-202, 2021-2022 mokslo metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai:

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos projekto koordinavimo grupė:

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projekto partneris: Eduten

Skaitykite daugiau: https://www.svietimopazanga.lt/projektai/siuolaikiskas-matematiniu-gebejimu-ugdymas-ir-pazangos-stebesena/

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2024-04-29