Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Pradedantieji Vilniaus mokytojai

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų projektas“

Projekto tikslas – kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes, siekinat išspręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius bei įsitraukti į Vilniaus miesto švietimo bendruomenės ir įvaizdžio formavimą.

Projekto veiklos:

1) Mokymas – veikla klasėje: kompetencijų ugdymu grįstas mokymasis; bendrųjų kompetencijų ugdymas; darbo klasėje planavimas, organizavimas bei vertinimas.

2) Mokymasis – profesinis ir asmeninis tobulėjimas: pokyčio vadyba; mokytojo veiklos planavimas; psichologinis mokytojo atsparumas; mokytojas-lyderis įvaizdžio kūrimas.

3) Dalyvavimas miesto ir mokyklos bendruomenėje ir jos kūrimas: mokymai ir konsultacijos pradedančiųjų mokytojų grupei (4 sesijos po 6 ak. val., viso – 24 akad. val.)

4) Mokymosi stovykla arba išvyka į kvalifikacijos tobulinimo kelionę (Estija/ Suomija/ Danija/ Švedija) trukmė – 3 dienos (stovykla: iš viso 30 akad. val., iš jų 8 akad. savarankiško darbo).

Projekto rezultatas: efektyviai dirbantys mokytojai, kuriantys miesto švietimo įstaigų ir bendruomenių tinklus, bendradarbiaujantys ir besidalinantys gerąja patirtimi.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2021 mokslo metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai: Rūta Banišauskė, biologijos ir gamtos ir žmogaus mokytoja

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Skaitykite daugiau:

 

Atnaujinta: 2024-04-29