Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas

Projekto metu mūsų progimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais: laboratoriniais indais, gamtos pažinimo mokymo priemonėmis, fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, chemijos mokymo priemonėmis ir kt. 

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.

Projektą įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Daugiau apie projektą: https://www.vedlys.smm.lt/#naujienos

Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams: https://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

 

Atnaujinta: 2021-09-23