Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“

Nacionalinis švietimo projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ veikla „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“

Projekto aprašymas:

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas sukurti prielaidas meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio (toliau DMT) ugdymo pasiekimų vertinimui ir stebėsenai, vykdo projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“.

Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų (1 veikla „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“), numatyta:

 bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklų įvairovę atspindinčiomis pilotinėmis mokyklomis, surinkti reikiamą informaciją apie mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose (4, 6 ir 8 klasėse),

išbandyti projekte sukurtus minėtų ugdymo sričių vertinimo įrankius ir išsiaiškinti, kaip gerinti meninio ir technologinio ugdymo kokybę, pasiekimų vertinimą, diagnozavimą ir grįžtamąjį ryšį, kuris būtų grindžiamas mokinių pasiekimų įrodymais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-10 -01

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai:

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto partneris: Nacionalinis egzaminų centras

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-spresime-menu-ir-technologiju-ugdymo-pasiekimu-vertinimo-problemas-ir-issukius/

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2024-04-04