Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. FabLab dirbtuvėms rekomenduojama minimali įranga: 3D spausdintuvas; CNC frezavimo staklės; Lazerinė pjaustyklė; Ploteris; Elektronikos/robotikos komponentai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos/robotikos rinkiniais).

Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje mokiniai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, praeina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja ir tai padeda jiems suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje.

Projektas apima:

Naujų FabLab dirbtuvių steigimą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose (I veikla)

Veiklos tikslas – skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus ir mokyklų bendradarbiavimą, įsteigiant naujas atviras technines kūrybines FabLab dirbtuves Vilniaus miesto mokyklose bei organizuojant įrangos naudojimo mokymus mokytojams ir moksleiviams.

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų konkursą FabLab dirbtuvėms steigti laimėjusioms mokykloms Vilniaus miesto savivaldybės administracija skiria po 9 tūkst. eurų FabLab dirbtuvių įrangai įsigyti. Mokykla skiria ne mažiau 4 tūkst. eurų. Veiklos partneriai parengia FabLab dirbtuvėms mokykloje skirtų patalpų išplanavimo sprendimus (įrangos išdėstymas patalpoje, ventiliacijos užtikrinimas ir kt.) bei išsamų rekomendacinį įrangos sąrašą, teikia pagalbą diegiant ir instaliuojant įrangą. FabLab įsirengiančių mokyklų mokytojams ir mokiniams vyksta teoriniai ir praktiniai įrangos naudojimo mokymai.

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos projekto koordinavimo grupė:

Projekto organizatorius: Vilniaus švietimo pažangos centras

Projekto partneris: VGTU LinkMenų fabrikas

Skaitykite daugiau: https://www.svietimopazanga.lt/projektai/atviros-technines-ir-kurybines-dirbtuves/

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Atnaujinta: 2024-04-29