Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

2021 m. projektai

PROJEKTAI – GALIMA MOKYTIS KITAIP/ MOKOMĖS IR KITAIP

Projektai dažniausiai yra susiję su tyrimais ar kūrybine raiška, teikia galimybių pasireikšti mokinių, mokytojų, vadovų nuojautai, intelektui, daro didelę įtaką mokymui(si).

Dalyvavimas projektuose ypač svarbus mokiniams, nes kiekvienas projektas turi tikslą, apibrėžtą trukmę, vadinasi, mokiniams suteikiama galimybė drauge su mokytoju ar savarankiškai mokytis planuoti mokymosi laiką, dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, pritaikyti žinias praktikoje, dirbti ir grupėje, ir savarankiškai. Mokiniui projektinė veikla suteikia galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis.

Siekdama sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, mokytojams ir vadovams nuolat tobulinti kvalifikaciją, progimnazija 2019-2021 metais dalyvauja inovatyviuose švietimo projektuose:

Europos Sąjungos:

„Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0007.

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.

Nacionalinius:

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ veikla „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“.

„Renkuosi mokyti!“

Vilniaus miesto savivaldybės:

„Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“.

„Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“.  

„Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“.

„Tyrinėjame Vilnių“.

„Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“.

„Pradedantieji Vilniaus mokytojai“

Kiti projektai

Vilniaus Goethe’s instituto vokiečių kalbos projektas pradinėms klasėms „Vokiečių kalbos

pamokos su kiškiu Hansu priešmokyklinėje grupėje/pradinės mokyklos I-ojoje klasėje“.

Atnaujinta: 2024-04-29