Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Golden Five“

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. lapkričio mėn. bus įgyvendinama programa „Golden Five“. Tarptautinė mokytojų ugdymo įgūdžių tobulinimo programą „Golden Five“ sukurė penkių šalių (Ispanijos, Italijos, Norvegijos, Lenkijos, Belgijos) specialistai. 2008 m. „Golden Five“ buvo įtrauktas į 12 išskirtų projektų sąrašą, kaip vienas iš geriausių praktikų europiniame lygmenyje. 2009 metais buvo apdovanotas Europos komisijos bronzos medaliu už kūrybiškumą ir inovatyvius sprendimus mokytojų tobulinimo srityje. Programa „Golden Five“ skirta pedagogų Auklėjamųjų ir prevencinių įgūdžių tobulinimui.

Programos tikslai: 1. Klasės integracijos stiprinimas 2. Įrankių/įgūdžių reikalingų mokytojui susitvarkyti su įvairove klasėje suteikimas 3. Klasės klimato gerinimas 4. Lankomumo gerinimas 5. Santykių su mokykla kūrimas 6. Mokinių mokymosi rezultatų gerinimas 7. Gyvenimo įgūdžių lavinimas 8. Tarpasmeninių santykių gerinimas.

Programoje dėmesys skirtas 5 sritims: 1. Santykių kūrimas 2. Klasės atmosfera 3. Klasės valdymas 4. Bendradarbiavimas su tėvais 5. Mokymosi proceso individualizavimas. Kiekvienoje iš 5 sričių yra auksiniai principai bei auksinės taisyklės, kurie padeda mokytojams atrasti savo darbo tikslą ir darbo stilių, formuoti teigiamą nuostatą į mokinius, padeda saugiau jaustis sprendžiant mokinių netinkamo elgesio problemas, ieškant naujų bendradarbiavimo su tėvais formų.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos