Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Dėl ugdymo proceso organizavimo progimnazijoje

Švelninant karantiną, į mokyklas palaipsniui leidžiama sugrįžti mokiniams. Informuojame, kad rizika padidinta, todėl priimtas sprendimas ugdymą progimnazijoje tęsti nuotoliniu būdu.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo gegužės 18 dienos iki gegužės 31 dienos priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniams ugdymas organizuojamas mišriuoju būdu (nuotoliniu ir tiesioginiu). Nuo birželio 1 dienos bus vykdoma tik vaikų priežiūra.

UGDYMAS

Iki gegužės 31 dienos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Reikalui esant, 1-4 klasių mokinių tėvai gali kreiptis dėl vaikų priežiūros į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Oną Sabaitienę.

Nuo birželio 1 dienos ugdymas bus organizuojamas taip:

1-4 klasių mokiniams birželio 1-4 dieną vyks grupinės ir individualios konsultacijos nuotoliniu būdu  pagal poreikį.

5-8 klasių mokiniams birželio 1-18 dienomis mokiniams vyks grupinės ir individualios konsultacijos nuotoliniu būdu pagal vaizdo pamokų tvarkaraštį.

Mokiniams, kuriems  II pusmečio įvertinimai 10-7, dalyvavimas konsultacijose neprivalomas. Kiti mokiniai jungiasi į konsultacijas pagal vaizdo pamokų tvarkaraštį arba individualiai tariasi su dalyko mokytoju dėl konsultacijos laiko.

VADOVĖLIŲ IR SPINTELIŲ RAKTELIŲ GRĄŽINIMAS

1-4 klasių mokiniams vadovėlių grąžinimas bus organizuojamas birželio 1-3 dienomis pagal atskirą grafiką.

5-8 klasių mokiniams vadovėlių ir 8 kl. spintelių raktelių grąžinimas bus organizuojamas birželio 8-12 dienomis pagal atskirą grafiką.

BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

4 klasių baigimo pažymėjimai bus išduodami birželio 4 ir 5 dienomis nuo 8 iki 15 val.

8 klasių pagrindinio ugdymo pirmos dalies baigimo pažymėjimai bus išduodami birželio 18 ir 19 dienomis nuo 8 iki 12 val.

Prašome atkreipti dėmesį, kad 4 ir 8 klasių mokiniams nebus išduodami baigimo pažymėjimai, kol nebus atsiskaityta su biblioteka.

MOKSLO METŲ PABAIGOS SUSITIKIMAI SU KLASIŲ VADOVAIS AR MOKYTOJAIS

Birželio mėnesį mokytojai susitars su klasių bendruomenėmis dėl susitikimo datos ir laiko mokyklos ar miesto lauko erdvėse.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos