Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Matematikos pamokoms progimnazijoje - inovatyvi programa

Nuo 2021 m. matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojame dirbtinio intelekto technologiją. Simono Stanevičiaus progimnazijos 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 5a, 5b klasių mokiniai sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudojasi dirbtiniu intelektu paremta ir sužaidybinta praktikų platforma Eduten.

Vienas iš metinių progimnazijos veiklos tikslų - pagerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Eduten Playground plaforma

− apima iki 85 proc. Lietuvos 1-8 klasių matematikos ugdymo turinio. 

 Užduotys: 

– lietuvių kalba; − gerai parengta ir išbandyta, Suomijoje naudojama jau 8 metus;

− naudojama daugiau nei 40 šalių mokyklose;

− turi daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos;

− tinka mokinių darbui mokykloje ir namuose.

 Ypatingai tinkama savarankiškai dirbant nuotoliniu būdu;

 − labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką; 

− naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai; 

− padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas; 

− moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais; 

− turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir pažangos stebėsenai; 

− vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis; 

− suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui; 

− naudojant dirbtinio intelekto technologiją parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės, mokyklos lygiu; 

− sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus. 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos