Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Respublikinė konferencija-seminaras

Kovo 31 dieną mūsų progimnazijoje vyko respublikinė praktinė konferencija-seminaras „Priešmokyklinis ugdymas: kelias į mokyklą“. Konferencijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi rengiant šešiamečius mokyklai. Į konferenciją susirinko 78 šalies pedagogai. Labai džiugu, kad norą dalyvauti konferencijoje pareiškė ir grupė Lietuvos edukologijos universiteto studentų, kurie labai atsakingai ruošiasi darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Konferencijos dalyvius sveikino ir produktyvaus darbo linkėjo progimnazijos direktorius Romualdas Petrevičius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Sabaitienė. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Renatos Stankevičienės ir choreografijos mokytojos Rimos Česevičienės  parodė trumpą  nuotaikingą meninę programėlę, kuri  sušildė visų susirinkusių širdis ir įkvėpė teigiamų emocijų tolimesniam darbui. Konferencijoje patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis dalijosi net 12 pedagogų, kurie perskaitė šiuos pranešimus:  „Priešmokyklinio amžiaus vaikų įgalinimo mokytis žaidžiant pedagoginės strategijos“. LEU Vaikystės studijų katedros doc. dr. Kristina Stankevičienė; „Patyriminis ugdymas dirbant su priešmokyklinio ugdymo komplektu „OPA-PA“. Priešmokyklinio ugdymo priemonių serijos „Opa-Pa“ autorės Vilija Vyšniauskienė ir Jolanta Skridulienė; „Kaip  aš brandinu vaiką mokyklai“. Vilniaus Santariškių l/d vyresnioji mokytoja Virginija Matijošienė; „Išvykos, ekskursijos, virtualios kelionės priešmokyklinėje grupėje“. Vilniaus l/d  „Vėrinėlis“ auklėtoja metodininkė Ramunė Vėželytė ir  vyresnioji auklėtoja Gitana Petrauskienė;  „Priešmokyklinukas mokykloje kasdien ,,matuojasi pirmoko suolą“. Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos vyresnioji  mokytoja Rasa Petrikienė ir vyresnioji mokytoja Rasa Polučanskė; „Pirštukų žaidimai“. Vilniaus „Rasos“ l/d vyresnioji  auklėtoja Rasa Labanauskienė; „Šeima – išlaisvinto kūrybiškumo partneris“ Vilniaus l/d „Jovarėlis“ auklėtoja metodininkė Onutė Krasauskaitė; „Minčių bei idėjų panaudojimas, kuriant ir vykdant projektus“. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė Meškaitė; „Naujausios kosminės psichologijos idėjos – Z kartos vaikų pažinimui“. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė Vida Lukaševičienė; „Priešmokykliniai metai – tai naujos galimybės kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį“. Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Norūna Grybienė. Konferencijoje buvo  suteikta ir teorinių, ir praktinių žinių priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įžvelgtos priešmokyklinio ugdymo sąsajos su pradinio ugdymo programa.Taip pat buvo pateikta sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžių, mokant  integruotų dalykų priešmokyklinio  ugdymo pakopoje. Konferencija paskatino mokytojus bendrauti ir bendradarbiauti bei kelti dalykinę kvalifikaciją. Dalyviams ir pranešėjams bus išduoti  pažymėjimai. Konferenciją koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Sabaitienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Lukaševičienė.  

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos