Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas pagal keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį žmogaus karjerai.
  • Sudaryti sąlygas mokiniams rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją, kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.
  • Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą.

Ugdymo karjerai kompetencijų sritys:

Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis).

Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį).

Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą).

Karjeros įgyvendinimo (sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros aplinką: gimnaziją ar profesinę mokyklą).

 

Ugdymas karjerai organizuojamas vadovaujantis:

Ugdymo karjerai programa: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb

 

Mokytojo biblioteka:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema 

Orientavimo karjerai svetainė Euroguidance 

Karjeros planavimo žingsniai
Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu
Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu
Ketvirtas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu

Kompiuterinė mokymo priemonė „Profesijos“ – http://www.it.nim.kaunas.lm.lt/

Mokomės mokytis – http://www.infveikla.puslapiai.lt/

Kaip padėti vaikui, renkantis profesiją

Siek, planuok, veik.

Vilija Stanišauskienė. Ugdymas karjerai mokykloje: kaip padėti moksleiviui įgyti šiuolaikinę karjeros kompetenciją?

Atnaujinta: 2022-12-21