Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Audronė Zimblienė Psichologė

Darbo laikas

   Savaitės diena       Konsultavimo valandos    
Pirmadienis

8.15 - 16.15

Trečiadienis

8.15 - 16.15

Penktadienis

8.15 - 16.15

Kontaktai

El. paštas audrutem@gmail.com
El. paštas write_us

Atnaujinta: 2023-02-22