Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Logopedas

Angelė Matuzevičienė Specialioji pedagogė / Logopedė

Darbo laikas 

   Savaitės dienos   

   Darbo laikas   

          Pietūs        

Pirmadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30
Penktadienis  11.30 – 15.00  
  • teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
  • parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
  • sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
  • veda lietuvių kalbos ir matematikos individualius ir grupinius užsiėmimus;
  • tiria mokinių kalbą;
  • veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
  • konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Atnaujinta: 2021-10-17