Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Logopedas

Angelė Matuzevičienė Logopedė

Darbo laikas 

   Savaitės dienos   

   Darbo laikas   

          Pietūs        

Pirmadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Antradienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Trečiadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.25 12.55 – 16.30
Penktadienis  11.30 – 15.00  
  • Teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • Padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
  • Parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
  • Sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
  • Tiria mokinių kalbą;
  • Veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
  • Konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

Kontaktai Telefonas 85 230 4409

Atnaujinta: 2023-02-22