Dienos centras

Vaikų dienos centras „Svajonių laivas‘‘

Vaikų dienos centras „Svajonių laivas“ įsteigtas 1997 m.

S. Stanevičiaus progimnazijos patalpose.

Centro darbo tikslas: sukurti saugią aplinką vaikams iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų bei teikti kompleksinę (socialinę, psichologinę, pedagoginę)  pagalbą jų šeimoms.

Uždaviniai: sustiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, savo jėgomis, pakoreguoti vaikų dažnai neigiamą ir iškreiptą savęs suvokimą, požiūrį į santykius su aplinkiniais, formuoti teigiamą požiūrį į savo ateitį, galimybes.

Teikiamos paslaugos:

Darbas su vaiku:

 • maitinimas,
 • pamokų ruoša,
 • kūrybinė veikla, psichologinė-pedagoginė pagalba, išvykos, vasaros stovyklos.

Darbas su tėvais ir globėjais:

 • Individualus ir grupinis.

Vykdomos programos:

 • Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų 2005–2007 m. programa,
 • Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programa,
 • „Mergaičių programa“,
 • Socialinių iniciatyvų programa,
 • „Kompleksinė pagalba smurtą patyrusioms mergaitėms ir jų šeimoms“.

Bendradarbiaujame su:

 • Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija,
 • Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba,
 • Vilniaus miesto šeštasis policijos komisariatu,
 • Fabijoniškių bendruomene,
 • Švedijos Umeo padaliniu,
 • Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru,
 • Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Dienos centro darbo laikas:

 • pirmadieniais – penktadieniais 1300–1800

Vaikų dienos centro direktorė – l.e. direktoriaus pareigas Onutė Sabaitienė.
Vaikų dienos centro socialinė pedagogė: Jolita Šiukštulienė.