Mokytojos

Eil. Nr. Pavardė,vardas Kvalifikacija Dėstomas  dalykas Kabinetas
 1. Abramavičienė Danguolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 103
 2. Armonaitė Vida Ekspertė Chemija 313
 3. Bajoriūnienė Virginija Metodininkė Pradinės klasės (anglų kalba) 217
 4. Bakutienė Jūratė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba 116
 5. Bakutienė Rasa Vyr.mokytoja Pradinės klasės 205
 6. Baliulevičius Marius Vyr.mokytoja Dailė 130
 7. Balnienė Danutė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 209
 8. Banikonienė Aušra Metodininkė Muzika 315
 9. Biekšienė Reda Vyr.mokytoja Pradinės klasės 102
 10. Bivainytė Vaida Vyr.mokytoja Prancūzų kalba 203
 11. Brazauskienė Eigilė Pradinės klasės 107
 12. Bubėnienė Nijolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 104
 13. Česevičienė Rima Vyr.mokytoja Choreografija
 14. Daugininkaitis Vytautas Vyr.mokytoja Kūno kultūra 122
 15. Drakšienė Roma Metodininkė Technologijos 133
 16. Dvareckienė Alma Vyr.mokytoja Informacinės technologijos 219
 17. Gedvidzienė Dalia Mokytoja Etika 213
 18. Grigonienė Janina Vyr.mokytoja Istorija 215
 19. Grybaitė Rita Metodininkė Fizika 313
 20. Ilgevičienė Aušra Vyr.mokytoja Pradinės klasės 108
 21. Imbrasienė Daina Pradinės klasės 106
 22. Jackevičienė Jolanta Metodininkė Lietuvių kalba 309
 23. Jakštienė Reda Vyr.mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 212
 24. Jaraminienė Ona Vyr.mokytoja Mokytojo padėjėja
 25. Juciuvienė Regina Mokytoja Pradinis ugdymas 109
 26. Kapočienė Danguolė Metodininkė Lietuvių kalba 301
 27. Keidonienė Vilma Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 28. Kiaušienė Zita Vyr.mokytoja Rusų kalba 306
 29. Kižienė Jolita Mokytojo padėjėja
 30. Kristina Tokarienė Mokytoja Anglų kalba
 31. Kuch Oksana Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 32. Kurcevičienė Daiva Metodininkė Muzika 117
 33. Lašienė Elvyra Vyr.mokytoja Pradinės klasės 208
 34. Laurinė Irena Metodininkė Matematika 308
 35. Meškaitė Nijolė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 210
 36. Milinskaitė Nijolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 101
 37. Okolovič Oksana Ekspertė Matematika 206
 38. Orlovienė Renata Vyr.mokytoja Pradinės klasės 207
 39. Papinigienė Marytė Metodininkė Chemija 310
 40. Račiūnienė Rita Vyr.mokytoja Pradinės klasės 110

41.

Radziulienė Janė Vyr. mokytoja Etika 307
 42. Ramanauskienė Gabrielė Vyr.mokytoja Istorija
 43. Sagatienė Asta Metodininkė Pradinės klasės 105
 44. Sidabrienė Jurga Ekspertė Dailė 136
 45. Simanavičienė Dalia Ekspertė Vokiečių kalba 320
 46. Sipavičius Vytautas Vyr.mokytojas Žmogaus sauga 122
 47. Stakauskaitė Asta Vyr.mokytoja Technologijos 128
 48. Stankevičienė Renata Vyr.mokytoja Meninio ugdymo pedagogė 211
 49. Stašienė Danguolė Vyr.mokytoja Anglų kalba 318
 50. Straigė Šarūnė Mokytoja Geografija 204
 51. Šetkuvienė Auksuolė Vyr.mokytoja Anglų kalba 303
 52. Šlekys Saulius Metodininkas Kūno kultūra 122
 53. Šumskienė Ilona Metodininkė Matematika 314
 54. Tokatienė Kristina Mokytoja Anglų kalba 319
 55. Vaiciukevičienė Birutė Metodininkė Lietuvių kalba 203
 56. Viburienė Rasa Vyr.mokytoja Pradinės klasės 111
 57. Vyčienė Ieva Vyr.mokytoja Anglų kalba 319
 58. Žvirblienė Polina Vyr.mokytoja Rusų kalba 306