Mokytojai

Eil. Nr. Pavardė,vardas Kvalifikacija Dėstomas  dalykas Kabinetas
 1. Abramavičienė Danguolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 103
 2. Armonaitė Vida Ekspertė Gamta ir žmogus, Chemija 313
 3. Bajoriūnienė Virginija Metodininkė Pradinės klasės (anglų kalba) 217
 4. Bakutienė Rasa Vyr.mokytoja Pradinės klasės 205
 5. Baliulevičius Marius Vyr.mokytoja Keramika
 6. Balnienė Danutė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 209
 7. Banikonienė Aušra Metodininkė Muzika 315
 8. Bendikaitė Eglė Visos dienos grupės mokytoja 108
 9. Biekšienė Reda Vyr.mokytoja Pradinės klasės 102
 10. Bivainytė Vaida Vyr.mokytoja Prancūzų kalba
 11. Bubėnienė Nijolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 104
 12. Česevičienė Rima Vyr.mokytoja Choreografija
 13. Doda Mindaugas Visos dienos grupės mokytojas 208
 14. Drakšienė Roma Metodininkė Technologijos 133
 15. Drukteinė Asta Visos dienos grupės mokytoja 214
 16. Dvareckienė Alma Vyr.mokytoja Informacinės technologijos 219
 17. Gedvidzienė Dalia Mokytoja Etika 213
 18. Grigonienė Janina Vyr.mokytoja Istorija 215
 19. Grybaitė Rita Metodininkė Fizika 313
 20. Ilgevičienė Aušra Vyr.mokytoja Pradinės klasės 108
 21. Imbrasienė Daina Vyr.mokytoja Pradinės klasės 106
 22. Jackevičienė Jolanta Metodininkė Lietuvių kalba 309
 23. Jakštienė Reda Vyr.mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 212
 24. Jaraminienė Ona Vyr.mokytoja Mokytojo padėjėja
 25. Juciuvienė Regina Mokytoja Pradinis ugdymas 109
 26. Kairaitytė Rimanta Metodininkė Tikybos mokytoja
 27. Kalesnykienė Živilė Pradinės klasės 206
 28. Kapočienė Danguolė Metodininkė Lietuvių kalba 301
 29. Keidonienė Vilma Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 30. Kiaušienė Zita Vyr.mokytoja Rusų kalba 306
 31. Kižienė Jolita Mokytojo padėjėja
 32. Klasauskienė Rita Ekspertė Matematika 218
 33. Kuch Oksana Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 34. Kurcevičienė Daiva Metodininkė Muzika 117
 35. Lašienė Elvyra Vyr.mokytoja Pradinės klasės 208
 36. Laurinė Irena Metodininkė Matematika 308
 37. Meškaitė Nijolė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 210
 38. Milinskaitė Nijolė Vyr.mokytoja Pradinės klasės 101
 39. Orlovienė Renata Vyr.mokytoja Pradinės klasės 207
 40. Papinigienė Marytė Metodininkė Gamta ir žmogus, biologija 310
 41. Podkolzina Tatjana Visos dienos grupės mokytoja 111
 42. Račiūnienė Rita Vyr.mokytoja Pradinės klasės 110

43.

Radziulienė Janė Vyr. mokytoja Etika 307
 44. Ramanauskienė Gabrielė Vyr.mokytoja Istorija, Visos dienos grupės mokytoja 216
 45. Sagatienė Asta Metodininkė Pradinės klasės 105
 46. Sidabrienė Jurga Ekspertė Dailė 136
 47. Simanavičienė Dalia Ekspertė Vokiečių kalba 320
 48. Sipavičius Vytautas Vyr.mokytojas Žmogaus sauga 122
 49. Stakauskaitė Asta Vyr.mokytoja Technologijos 128
 50. Stankevičienė Renata Vyr.mokytoja Meninio ugdymo pedagogė 116
 51. Stašienė Danguolė Vyr.mokytoja Anglų kalba 318
 52. Straigė Šarūnė Mokytoja Geografija 204
 53. Šetkuvienė Auksuolė Vyr.mokytoja Anglų kalba 303
 54. Šlekys Saulius Metodininkas Kūno kultūra 122
 55. Šumskienė Ilona Metodininkė Matematika 314
 56. Tokarienė Kristina Vyresnioji Mokytoja Anglų kalba 319
 57. Vaiciukevičienė Birutė Metodininkė Lietuvių kalba 203
 58. Verbiejienė Liana Visos dienos grupės mokytoja 102
 59. Viburienė Rasa Vyr.mokytoja Pradinės klasės 111
 60. Vyčienė Ieva Vyr.mokytoja Anglų kalba 319
 61. Žvirblienė Polina Vyr.mokytoja Rusų kalba 306