IŠRAŠAS IŠ VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2017-2018 IR 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

5. Ugdymo organizavimas 1–4 klasėse:

5.1. 2017–2018 mokslo metai.

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų.

5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.
Vasaros atostogos 2018 m. gegužės 29 d. – rugpjūčio 31 d.

Continue reading