Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Programa „Golden Five“

Programa „Golden Five“

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. lapkričio mėn. bus įgyvendinama programa „Golden Five“.

Tarptautinę mokytojų ugdymo įgūdžių tobulinimo programą „Golden Five“ sukūrė penkių šalių (Ispanijos, Italijos, Norvegijos, Lenkijos, Belgijos) specialistai. 2008 m. „Golden Five“ buvo įtrauktas į 12 išskirtų  projektų sąrašą  kaip vienas iš geriausių praktikų europiniame lygmenyje. 2009 metais buvo apdovanotas Europos komisijos bronzos medaliu už kūrybiškumą ir inovatyvius sprendimus mokytojų tobulinimo srityje.

Programa „Golden Five“ skirta pedagogų auklėjamiesiems ir prevenciniams įgūdžiams tobulinimui.


Programos tikslai:

 1. Klasės integracijos stiprinimas.
 2. Įrankių/įgūdžių, reikalingų mokytojui susitvarkyti su įvairove klasėje, suteikimas.
 3. Klasės klimato gerinimas.
 4. Lankomumo gerinimas.
 5. Santykių su mokykla kūrimas.
 6. Mokinių mokymosi rezultatų gerinimas.
 7. Gyvenimo įgūdžių lavinimas.
 8. Tarpasmeninių santykių gerinimas.

Programoje dėmesys skirtas 5 sritims:

 1. Santykių kūrimas.
 2. Klasės atmosfera.
 3. Klasės valdymas.
 4. Bendradarbiavimas su tėvais.
 5. Mokymosi proceso individualizavimas.

Kiekvienoje iš 5 sričių yra auksiniai principai bei auksinės taisyklės, kurie padeda mokytojams atrasti savo darbo tikslą ir darbo stilių, formuoti teigiamą nuostatą į mokinius, padeda saugiau jaustis sprendžiant mokinių netinkamo elgesio problemas, ieškant naujų bendradarbiavimo su tėvais formų. 

Atnaujinta: 2020-12-29
 • Moodle mokymosi svetainė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 09.00
 • 2. 09.00 - 10.00
 • 3. 10.00 - 11.00
 • 4. 11.00 - 12.00
 • 5. 12.00 - 13.00
 • 6. 13.00 - 14.00
 • 7. 14.00 - 15.00
Lions Quest