Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Priešmokyklinis ugdymas

2019-2020 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Bitutės“ ir  „Katinėliai“.

Mes dalyvaujame įvairiuose renginiuose, išvykose, edukaciniuose užsiėmimuose.


Darbuotojai:

Mokytojos

Reda Jakštienė ir Nijolė Meškaitė

Auklėtojos

Oksana Kuch ir Vilma Keidonienė

Padėjėjos

Gražina Gavėnienė ir Jurgita Jurgelienė

Ugdymo grupių darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7:00 - 18:30

Antradienis

7:00 - 18:30

Trečiadienis

7:00 - 18:30

Ketvirtadienis

7:00 - 18:30

Penktadienis

7:00 - 18:30

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Jo tikslaspadėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.


Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/

Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2020 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir elektroniniu būdu pateiktos pažymos) bei pasirašyti dvišalę sutartį.


Pagrindinės ugdymo programos pagrindą sudaro „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija; 2014).


 

Atnaujinta: 2020-09-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.00 - 10.00
 • 1. 08.00 - 09.00
 • 2. 09.00 - 10.00
 • 3. 10.00 - 11.00
 • 4. 11.00 - 12.00
 • 5. 12.00 - 13.00
 • 6. 13.00 - 14.00
 • 7. 14.00 - 15.00
Lions Quest