Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai

Adaptacinis laikotarpis – laiko tarpas, kurio metu vaikas įgyja naują statusą ir derinasi prie naujos aplinkos reikalavimų. Tai labai svarbus periodas vaiko tolimesniam gyvenimui mokykloje.


Išskiriamos kelios adaptacijos fazės:

1. Ūmi (orientacinio prisitaikymo) fazė. Ši fazė tęsiasi iki 4 savaičių.
2. Dalinio prisitaikymo fazė. Ši fazė tęsiasi iki 9 savaičių.
3. Reliatyvaus stabilumo fazė. Ši fazė pasiekiama 12–18 mokymosi savaitę.


Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai

2017-2018 m. m.

Siekiant atskleisti pirmų klasių mokinių adaptacijos ypatumus, buvo atlikta mokinių ir jų tėvų apklausa. Tyrime dalyvavo 85 mokiniai ir 78 tėvai. Tyrimas atliktas dalinio prisitaikymo fazėje, kai vaikas pamažu tik pradeda suvokti savo vaidmenį. Vadovaudamiesi pirmokų ir jų tėvų apklausos rezultatais, galime teigti, jog pirmų klasių mokinių adaptacijos procesas mokykloje vyksta sėkmingai. Pirmos klasės mokinių sėkmingos adaptacijos įvertis, palyginus su praejusiais mokslo metais padidėjo beveik 2 proc. Didžioji dauguma mokinių noriai eina į mokyklą, jiems patinka mokytis, vaikai teigiamai vertina draugus bei mokytoją. Lyginant su praėjusių metų duomenimis, tarp pirmokų 13 proc. sumažėjo patyčių atvejų, 7 proc. išaugo vaikų susidomėjimas pamokomis. Mokinių tėvai pastebi pasitaikančias problemas: sunkumus keliantis ryte, nuovargį grįžus iš mokyklos, pasitaikantį nenorą baigti klasėje pradėtus darbus.


Penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai

2017-2018 m. m.

Siekiant atskleisti penktų klasių mokinių adaptacijos ypatumus buvo atlikta mokinių ir jų tėvų apklausa. Tyrime dalyvavo 75 mokiniai ir 65 tėvai. Tyrimas atliktas dalinio prisitaikymo fazėje, kai vaikas pamažu tik pradeda suvokti savo, kaip mokinio, vaidmenį. Vadovaudamiesi penktokų ir jų tėvų apklausos rezultatais, galime teigti, jog penktų klasių mokinių adaptacijos procesas mokykloje vyksta sėkmingai. Mokinių atsakymuose atsispindi jų teigiamas permainų priėmimas. Lyginant su praėjusių metų duomenimis, 9 proc. išaugo vaikų pasitenkinimas mokymusi, vaikai teigiamai vertina klasės draugus, palankiai atsiliepia apie mokytojų vertinimo sistemą. Tėvų pateikta informacija atskleidė, kad vaikai grįžę iš mokylos noriai pasakoja apie klasės draugus ir mokykloje įvykusius įvykius. Mokinių tėvai pastebi ir pasitaikančias problemas: nuovargį gįžus iš mokyklos, įvertinimo baimę.

Atnaujinta: 2020-12-29
 • Moodle mokymosi svetainė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 09.00
 • 2. 09.00 - 10.00
 • 3. 10.00 - 11.00
 • 4. 11.00 - 12.00
 • 5. 12.00 - 13.00
 • 6. 13.00 - 14.00
 • 7. 14.00 - 15.00
Lions Quest