Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Mokinių, kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., sąrašai

  • Paskelbė : Justina Žiauberienė
  • Paskelbta: 2021-06-10
  • Kategorija: Aktualijos

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ (2021 m. vasario 17 d. Nr. 1-874), Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos 2021-2022 m.m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu“ (2021 m. balandžio 22 d. Nr. V- 45) bei  Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos Priėmimo komisijos sprendimu (Protokolo Nr. 02)  skelbiame kviečiamų mokytis nuo 2021-09-01 mokinių sąrašą: 

 Į 1-ą klasę yra pakviesti šie mokiniai:

  Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje MOK-

58202

59349

60686

62451

64018

64997

67308

68951

69671

70811

58230

59353

60707

62492

64019

65064

67811

69027

69722

70816

58416

59359

60769

62521

64077

65146

67930

69177

69985

70862

58490

59480

60793

62686

64304

65147

67992

69260

70154

70953

58706

59528

60830

62781

64381

65280

68001

69265

70326

71178

58822

59570

60990

63279

64410

65281

68167

69274

70336

71195

58830

59620

61155

63357

64506

65659

68281

69338

70375

71243

58853

59729

61221

63521

64606

65935

68303

69396

70436

63670

59068

59949

61351

63523

64736

66149

68400

69400

70458

71384

59106

60031

61801

63656

64743

66279

68512

69408

70555

71621

59307

60228

61973

63674

64928

66874

68786

69433

70580

71746

59311

60670

62144

63798

64991

67131

68890

69547

70675

 


Į 2-ą klasę yra pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje  MOK-69878, MOK-70298


Į 3-ią klasę yra pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje  MOK- 70294


Į 4-ą klasę yra pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje  MOK- 62489


Į 5-ą klasę yra pakviesti visi Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos 4 klasę baigę mokiniai ir mokiniai, pateikę prašymus el. sistemoje:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje  MOK-

58236

59305

60805

62576

63763

65828

67459

69412

70174

71488

58339

59306

60925

62648

63817

65964

67627

69626

70456

71644

58581

59652

61103

62757

63991

65972

67665

69673

70575

71647

58615

59744

61203

63151

64210

66479

67758

69693

70641

 

58635

59812

61434

63196

64251

66692

67842

69851

70792

 

58698

60143

61621

63209

64294

66696

68689

69951

70866

 

58733

60197

61961

63286

64387

67223

68799

69999

70969

 

58790

60300

62238

63310

65036

67416

68810

70043

70981

 

58880

60624

62336

63608

65148

67458

69080

70129

71291

 


Į 6-ą klasę yra pakviesti šie mokiniai:

Mokinių registracijos numeris elektroninėje sistemoje  MOK-62225, MOK-62227, MOK-66661, MOK-71629, MOK-71250


Priėmus kvietimą atsiranda įrašas „Laukiama sutarties pasirašymo“. Birželio 10-14 dienomis tėveliams reikės elektroninio atpažinimo priemonėmis (pvz. per bankininkystės kodus) prisijungti prie svetainės  https://svietimas.vilnius.lt puslapio skilties „Bendrasis ugdymas“ ir pateikto prašymo statuso eilutėje patvirtinti vieną (paspauskite tik vieną pasirinktą mokyklą) iš kvietimą siunčiančių mokyklų, kurioje nuo rugsėjo mokysis Jūsų vaikas.

Mokymosi sutartys, išskyrus į 5 klases, bus pasirašomos elektroniniu būdu nuo birželio 17 dienos. 


Birželio 15 d. Priėmimo komisijos posėdžio metu bus komplektuojamos klasės ir priimami mokiniai į atsilaisvinusias vietas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos